هاست پربازدید حرفه ای

7روز ضمانت استفاده و بازگشت وجه
 • 5 گیگابایت هاست پر بازدید

  110,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 5 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 200 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 2 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 4500 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 60
   تعداد پردازش همزمان 110
 • 10 گیگابایت هاست پر بازدید

  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 10 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 500 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 3.25 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 6000 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 85
   تعداد پردازش همزمان 150
 • 20 گیگابایت هاست پر بازدید

  260,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 20 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 900 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 4.5 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 7500 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 120
   تعداد پردازش همزمان 200
 • 30 گیگابایت هاست پر بازدید

  350,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 30 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 1.400 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 6 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 9500 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 170
   تعداد پردازش همزمان 250
 • 50 گیگابایت هاست پر بازدید

  520,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 50 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 1.600 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 7.5 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 12000 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 200
   تعداد پردازش همزمان 250
 • 100 گیگابایت هاست پر بازدید

  773,000/ماهیانه
  سفارش دهید
   فضا 100 گیگابایت
   پهنای باند(ترافیک ماهانه) 1.600 گیگابایت
   کنترل پنل cPanel
   رم اختصاص داده شده (فیزیکی) 7.5 گیگابایت
   cpu اختصاص داده شده 12000 مگاهرتز
   تعداد اتصال کانکارنت 200
   تعداد پردازش همزمان 250